Privacyverklaring

Privacy verklaring 2019

Ik vind privacy erg belangrijk. Leest u daarom deze verklaring goed door.
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Ruimte & Meer omgaat met uw gegevens.

Verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens is Inge van der Meer. Zij is te bereiken via inge@ruimte-en-meer.nl 

Welke gegevens worden door mij vastgelegd?

  • Naam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens
  • Locatiegegevens waar u mijn advies voor vraagt
  • IBAN gegevens
  •  
  • Deze contactgegevens gebruik ik om contact met u op te nemen en bij het aangaan van een opdracht voor facturering en het kunnen leggen van het verband tussen factuur en offerte.

Beveiliging en bewaartermijn
Ruimte & Meer zorgt ervoor dat uw gegevens adequaat worden beveiligd, zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven genoemde aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ruimte & Meer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik gebruik op mijn website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door Inge van der Meer. U kunt een verzoek doen om uw gegevens naar u of een door u genoemde organisatie toe te sturen. Deze verzoeken kunt u richten aan inge@ruimte-en-meer.nl 

Klachten
Ik wil u erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Top