Gemeente Houten

Gemeente Houten, Projectmanager ruimtelijke initiatieven Eiland van Schalkwijk

September 2018  tot en met december 2019

Januari 2021 - heden

Voor de gemeente Houten werk ik als projectmanager aan de agrarische structuurversterking voor het Eiland van Schalkwijk.

Het eiland van Schalkwijk heeft een experimenteerstatus vanuit de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De gemeente Houten, Provincie Utrecht en waterschap HDSR hebben een samenwerkingsverband van waaruit op basis van uitnodigingsplanologie ruimtelijke initiatieven moeten bijdragen aan de agrarische structuurversterking van het eiland. Ik houd me bezig met ruimtelijke initiatieven op het eiland, waardoor de agrarische structuur voor het eiland wordt versterkt, ook recreatie water en natuur zijn belangrijke pijlers bij ontwikkelingen in het buitengebied. 

Verder begeleid in verschillende ruimtelijke initiatieven op het eiland. In de meeste gevallen gaat het om VAB-locaties (vrijkomende agrarische bebouwing.) Hierbij begeleid ik het initiatief vanaf het eerste oriënterende gesprek tot aan het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

Werkzaamheden die ik hierbij uitvoer:

  • Projectmanagement / Projectmatig werken;
  • Beoordeling principeverzoek/ ruimtelijk initiatief;
  • In samenwerking met de jurist opstellen intentieovereenkomsten, koop- en ontwikkelovereenkomsten en anterieure overeenkomsten incl. onderhandelingen;
  • Begeleiden verschillende deelprojecten binnen de organisatie;
  • Beoordeling / toetsing bestemmingsplan;
  • Begeleiden bestemmingsplanprocedures;
  • Overleg met het bestuur, opstellen stukken bestuurlijke besluitvorming;
  • Opstarten GREX-projecten, schrijven van tussen rapportages;

-

Foto gemaakt door de gemeente Houten, Schalkwijksewetering. 

Gemeente Houten, projectmanager ruimtelijke initiatieven Eiland van Schalkwijk
Top