RvO – Van der Bouw

RvO, Impulsaanpak winkelgebieden, analist subsidieaanvragen

November 2022 – Maart 2023
September 2023 – heden

De impulsaanpak winkelgebieden (IW) helpt gemeenten om binnenstedelijke winkelgebieden toekomstbestendig te maken. Hiermee verbetert een winkelstraat of winkelgebied, want lege etalages is niet echt aantrekkelijk voor winkelstraten. Gemeenten kunnen in verschillende tranches subsidie aanvragen om deze projecten financieel mogelijk te maken. In de pool met analisten beoordelen we deze subsidieaanvragen. 

Werkzaamheden die ik hierbij uitvoer:

  • Beoordelen planologische plannen in relatie tot de subsidiemogelijkheden;
  • Beoordelen van exploitaties/onrendabele top;
  • Beoordelen of er voldoende samenwerkingspartners zijn en wat ieders (financiële) inbreng daarbij is;
Top