Wat doet Ruimte & Meer

Als zelfstandig ondernemer adviseer ik voornamelijk overheden in het proces van een ruimtelijke ontwikkeling/gebiedsontwikkeling over de volle breedte. In iedere fase van de planontwikkeling kan ik het project begeleiden. Of het nu gaat om de (her)ontwikkeling van een hele wijk of ontwikkelingen in het buitengebied. Ik help u graag bij dit soort processen! Ruimtelijke projecten zijn vaak lange ingewikkelde processen. Ik vind het een uitdaging om de voortgang erin te houden, alle partijen erbij te betrekken en uiteindelijk een plan te realiseren waar iedereen zich in kan vinden. Iedereen tevreden stellen is vaak erg lastig, maar een transparant proces en een duidelijk onderbouwing en afweging van de gemaakte keuzes, maakt een plan voor alle partijen vaak al snel veel aantrekkelijker en leidt eerder tot een goed resultaat.

Werkzaamheden die ik uitvoer:

 • Intake, kennismaking en oriënteren op mogelijkheden in een gebied of op een perceel;
 • Principeverzoeken, integrale beoordeling over de mogelijkheden van een principeverzoek;
 • Plangebeleiding bij principeverzoeken, in overleg met initiatiefnemer het plan naar een volgende fase brengen;
 • Onderhandeling over verschillende soorten overeenkomsten, zoals intentie-, anterieureovereenkomsten, etc.;
 • Actieve grondpolitiek vanuit de overheid, GREX-projecten;
 • Uitnodigingsplanologie, initiatieven vanuit de samenleving, AOK-projecten;
 • Bestuurlijke besluitvorming bij college en raad en (evt.) presenteren;
 • Participatietrajecten begeleiden, opstarten;
 • Bestemmingsplan procedure begeleiden, toetsing bestemmingsplannen;
 • Begeleiding van het proces bij de uitvoering van de bouw en de aanleg van de openbare ruimte;
 • Alles wat komt kijken bij ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling;
 • en dit alles met een projectmatige aanpak.

 

Contact

Heeft u een vraag of wilt u kennis maken? Neem contact op met Inge van der Meer. 

Contact

 

 

Top